Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu Grada Otoka za 2020. godinu

Natječaj Šport

Obrazac – izjava o nekažnjavanju

Obrazac – izjava o partnerstvu

Obrazac – izjava o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Opis programa

Pravilink za udruge

Obrazac – korištenje sportskih dvorana i drugih objekata

Obrazac proračuna – šport

Upute za natječaj – šport