Akt Gradonačelnika Grada Otoka Klasa: 551-01/18-01/05, Urbroj: 2188/08-02/1-19-26, od 21. siječnja 2019. godine, sa kronološkim popisom osoba od 1. do 10. sadrži zahtjeve koji na dan 16. siječnja 2019. zadovoljavaju kriterije Programa stambenog zbrinjavanja na području Grada Otoka Klasa: 551-01/18-01/05, Urbroj: 2188/08-02/1-18-1 od 18. prosinca 2018. godine.

Navedeni akt sa kronološkim popisom osoba  i datumom predaje zahtjeva objavljen je na web stranici Grada Otoka: www.otok.hr od 22. siječnja 2019. na link poveznici http://www.otok.hr/wp-content/uploads/2019/01/Rezultati-za-program-stambenog-zbrinjavanja.pdf, radi transparentnosti pristiglih zahtjeva.

DAKLE, RADI SE O PRISTIGLIM ZAHTJEVIMA O KOJIMA GRADONAČELNIK NIJE DONIO ODLUKU.

There are no comments yet.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).