Trenutno 16 nezaposlenih osoba dobilo je ugovore o radu za obavljanje poslova u sklopu programa javnih radova na području grada Otoka i sredinom mjeseca srpnja  su započeli sa radom.

Grad Otok uključio se u program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Mjera aktivne politike zapošljavanja na programu javnih radova – aktivacija nezaposlenih osoba. Nakon objavljenog natječaja i zaprimljenih zamolbi građana, Grad Otok sklopio je ugovore o radu sa 16 osoba. Ugovori su potpisani sredinom ove godine u trajanju od 6 mjeseci.

Kroz program javnih radova, radnici će obavljati poslove održavanja kulturne baštine, uređenje poučnih staza na Virovima, uređenje i održavanje biciklističkh ruta, održavanje i uređenje povjesnih spomenika, pomoćni poslovi (košnja trave, uređenje parkinga, sadnja cvijeća, postavljanje štandova, uređenje površine na trgu), radovi na čišćenju i održavanju autobusnih ugibališta, uređenje i prenamjena neiskorištenih zemljišta u dječja igrališta (postavljanje klupa i dječjih sprava, sadnja cvijeća, postavljanje i bojanje zaštitne ograde) košnja trave ispred napuštenih objekata koji su u vlasništvu Grada i čiji su vlasnici nepoznati te ostale pomoćne poslove.

There are no comments yet.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).