Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17) Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i pravne poslove, kao nositelj izrade objavljuje

 

OBAVIJEST

o izradi Urbanističkog plana uređenja

Centar I. u Otoku

 

 

Obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Centar I. u Otoku koju je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 28. ožujka 2018. godine započet postupak izrade predmetnog plana.

Detaljne informacije o tijeku izrade Plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i pravne poslove Grada Otoka, Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, na telefonu 032/373-355 i putem mrežnih stranica Grada Otoka na web adresi www.otok.hr.

 

 

v.d.PROČELNIKA

Marko Tadić, dipl.iur.

There are no comments yet.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).