Obavijest iz Gradskog zbora Otok

Iz Gradskog zbora Otoka stiže obavijest da će s probama započeti u četvrtak 8. ožujka.

Probe će se odvijati svakoga četvrtka od 19:00 do 20:30 u prostoru Gradske vijećnice na 1. katu Doma kulture.

Dođite svi koji svojim glasovnim sposobnostima možete doprinijeti radu.

Uvodnom konferencijom započeo program „Želim raditi – želim pomoći“

 

                                      

U gradskoj je vijećnici grada Otoka u utorak 27. veljače 2018. godine održana uvodna konferencija EU projekta „Želim raditi – želim pomoći“ financiranog u sklopu  programa „Zaželi“ koji provodi Grad Otok kao nositelj projekta, sa partnerima – Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Centrom za socijalnu skrb i Udrugom „Hrvatska žena“ Otok. Tijekom konferencije predstavljeni su ciljevi projekta te aktivnosti koje će se provoditi.

U sklopu projekta „Želim raditi – želim pomoći“ bit će zaposleno 45 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na starije od 50 godina.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.357.323,31 kn, a financira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u 100 % iznosu. Projekt je započeo 1. prosinca 2017. godine, potpisivanjem Ugovora, a trajat će 30 mjeseci.

Grad Otok kao nositelj projekta kroz svoj rad veliku pozornost poklanja brizi o najranjivijim skupinama društva. Projektom „Želim raditi – želim pomoći“ poboljšat će se pristup tržištu rada žena pripadnica ranjivih skupina u gradu Otoku kroz njihovo zapošljavanje u lokalnoj zajednici. Stjecanje dodatnih kvalifikacija doprinijet će njihovoj konkurentnosti na tržištu rada te smanjenju nezaposlenosti i rizika od siromaštva na području Grada Otoka i  cijele Vukovarsko-srijemske županije. Također, povećat će se socijalna uključenost i kvaliteta života starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom kojima će se kroz program zapošljavanja žena pružiti pomoć i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

 

 

 

Nacrt prijedloga Odluke o držanju kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o držanju kućnih ljubimaca koji možete pronaći OVDJE.

Trajanje savjetovanja: od 26. veljače 2018. godine do 12. ožujka 2018. godine.

Odluka se donosi zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o zaštiti životinja ( Narodne novine broj 102/17).

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

GRAD OTOK objavljuje                                                                                 26.veljače 2018.godine

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

-poslovni prostor u zgradi na k.č.. br. 1391 k.o. Komletinci (nogometno igralište) ulica J.Kozarca 63 Komletinci površine 82,30 m2, energetski razred F, početni iznos mjesečne zakupnine 2.000,00 kuna.

 

Poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.

 

PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU SADRŽI:

-opći podaci o natjecatelju (ime i prezime, prebivalište ondnosno naziv i sjedište, OIB, podaci o osbi ovlaštenoj za zastupanje)

-ponuđeni mjesečni iznos zakupnine za navedeni poslovni prostor,

-preslika osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu i fizičku osobu obrtnika,

-izvod iz odgovarajućeg registra za fizičku osobu obrtnika, odnosno pravnu osobu iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti ne starije od 3 mjeseca,

-detaljan opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati,

-dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-broj žiro računa s nazivom banke za povrat jamčevine,

-dokaz o pravu prvenstva zakupa ukoliko se na isto poziva sukladno zakonu.

 

Ponude sa prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adesu :

GRAD OTOK, OTOK Trg kralja Tomislava 6A sa naznakom „ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA-NE OTVARAJ“.

Kriterij za odabir ponude: najviša zakupnina.

Natjecati se ne mogu osobe koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Otoku.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dane objave u Glasu Slavonije

Poslovni prosotor može se pregledati radnim danom za vrijeme trajanja natječaja od 08,00 do 14,00 sati, kontakt telefon 099/8296-245

Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 300,00 kuna uplaćuje se na račun HR 4224020061853500007, model HR68, poziv na broj 7706-oib.

Javno otvaranje ponuda obavit će se na adresi zakupodavca dana 08. ožujka 2018. godine u 12,00  sati.

 

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Izgradnja poduzetničkog inkubatora Otok”

OBAVIJEST O JAVNOM SAVJETOVANJU

1-IZV.-Situacija

3-VIK-OO-Prizemlje

4-VIK-OO-Kat

12-IZV.-Zap. i Ist

13-IZV.-Južno-

14-IZV.-Sjeverno

DzN inkubator SAVJETOVANJE

Troškovnici PODUZETNIČKI INKUBATOR OTOK

OBRASCI inkubator SAVJETOVANJE

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Izgradnja poduzetničkog inkubatora Otok”

 

Najava: 22. sajam zdravlja u Vinkovcima

Poštovani,

zadovoljstvo nam je pozdraviti Vas i pozvati na 22. Sajam zdravlja, s međunarodnim sudjelovanjem, u Vinkovcima od 20. do 22. travnja 2018. godine, kako bismo zajedno prikazali i promovirali primjere iz svog područja rada koji doprinose unapređenju zdravlja i kvalitete života.

Sajam organiziraju, već tradicionalno:

Grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija i Hrvatska mreža zdravih gradova, pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva.

Središnja tema 22. sajma zdravlja jeste:

Zdravlje, komunikacije, mediji i intersektorska suradnja /

Karika koja nam nedostaje – Medijska strategije i komunikacija za zdravlje

Sajam ima izložbeno/prodajni karakter putem štandova i edukativno-stručni putem predavanja, radionica, natjecanja i sličnih prikladnih modela rada.

Dostave sažetaka kao i prijave za zakup štandova moguće su putem poveznice

zdravi-grad.vinkovci.hr/22_sajam/pocetna.html

 

Sve o 22. Sajmu zdravlja, kao i dnevne dopune, pratite na

www.zdravi-grad.vinkovci.hr, www.vinkovci.hr,

 

Organizatori 22. Sajma zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem

Prof. dr. sc. Andrija Hebrang i novinar Tihomir Dujmović predstavili svoje knjige

U subotu 17. veljače u Gradskoj su vijećnici predstavljene dvije knjige, jedna autora prof. dr. sc. Andrije Hebranga i druga autora Tihomira Dujmovića.

Knjiga „Zločini nad civilima u srpsko – crnogorskoj agresiji na Republiku Hrvatsku“ o kojoj je govorio autor i političar prof. dr. sc. Andrija Hebrang za sada jedina detaljno opisuje civilna stradanja za vrijeme agresije koju su na prostoru Republike Hrvatske izvele Srbija i Crna Gora te analitički dokazuje da je za vrijeme rata u Hrvatskoj stradalo više civila nego vojnika.

O knjizi “Hrvatske novinarske tragedije od 1945.-1995.” govorio je autor Tihomir Dujmović. Radi se o knjizi koja po prvi put na jednom mjestu donosu preciznu statistiku s imenima i prezimenima svih novinara koji su pisali i stvarali za vrijeme NDH. Progon koji su oni doživjeli nakon 1945. nije zabilježen u povijesti svjetskog novinarstva. U Hrvatskoj je 1945. ubijeno više novinara nego u Njemačkoj, Italiji i Japanu zajedno.
Knjiga donosi poimenične sudbine svih novinara i analizu tiska u NDH.
U drugom se dijelu knjige analizira novinarstvo u Hrvatskom proljeću i donosi se statistika progona 1972. Dakle od 1945. do 1972. zabranjen je rad čak 501 novinaru.
Kraj knjige donosi statistiku o pogibiji novinara u Domovinskom ratu kojih je samo u prva četiri mjeseca rata ubijeno 18.